لغات و کلمات انگلیسی

Bedroom

با مطالعه این متن می توانید با مجموعه کلمات موجود در زبان انگلیسی که درباره اتاق خواب و وسایل آن می باشد آشنا شوید. لغاتی از قبیل cushion ، flat sheet ، pillowcase و ...

لغات مربوط به زمان در زبان انگلیسی

آیا با لغت ها و کلماتی که مربوط به زمان در زبان انگلیسی هستند آشنایی دارید؟ در این مطلب می توانید معنی کلماتی از جمله «روز»، «سال»، «هفته»، «هرگز»، «گاهی اوقات»، «معمولا» و ... را به زبان انگلیسی مشاهده نمایید.