2. Popular names for both …

اسامی مشترک در کشور آمریکا شاید در برخی از فیلم‌های انگلیسی زبان مشاهده کرده باشید که از برخی اسامی مشترکا هم برای آقایان و هم برای خانم‌ها استفاده می‌شود. مثلا شاید با خود گفته باشید مگر Taylor اسم زن نیست؟ چرا در این فیلم اسم فلان…

1. English alphabet and Spelling names

الفبای زبان انگلیسی یادآوری : در دروس آموزشی پیشین یک به یک با تمام الفبای انگلیسی آشنا شدیم و یاد گرفتیم که این الفبا از ۲۶ حرف تشکیل شده که هرکدام به دو شکل بزرگ و کوچک نوشته می‌شود. (تلفظ هر دو شکل بزرگ و کوچک یکسان است) تمام کلمات…