Grammar : Possessive Pronouns & The verb be

ساده ترین حالت یک جمله ساده یا خبری در زبان انگلیسی با فرمول زیر ساخته می شود: قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل در این درس شما نحوه به کار بردن فاعل و یکی از اصلی ترین فعل ها را در زبان انگلیسی یاد خواهید گرفت. در ادامه با…

Grammar : Possessive Adjectives

آموزش گرامر | صفات ملکی و S' : در زبان انگلیسی چند راه برای نمایش مالکیت یک شئ یا انسان به یک انسان دیگر وجود دارد که در این درس شما با ۲ تا از ساده ترین و در عین حال پرکاربرد ترین آن ها آشنا خواهید شد. ۱. بیان مالکیت با استفاده از S'…

Listening : Spelling names & titles

الفبای زبان انگلیسی یادآوری : همانطور که در درس های مقدماتی تر با الفبای انگلیسی آشنا شدیم، یاد گرفتیم که الفبای زبان انگلیسی دارای ۲۶ حرف است که هرکدام به دو شکل بزرگ و کوچک نوشته می‌شود. (تلفظ هر دو شکل بزرگ و کوچک یکسان است) برای…