Chapter 1 – A Shocking Confession

پیشگفتار نویسنده : اگر متوجه می شدید دوست صمیمیتون دچار جنون شده، چکار می کردید؟ رفیق شفیقی که کل زندگیتون می شناختیدش. حدس میزنم کمکش می کردید درست مثل من! ولی اگه با مسائل ماورا طبیعی روبرو می شدید چی؟ فکر می کنم بتونید به من کمک کنید…

Grammar : Possessive Pronouns & The verb be

ساده ترین حالت یک جمله ساده یا خبری در زبان انگلیسی با فرمول زیر ساخته می شود: قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل در این درس شما نحوه به کار بردن فاعل و یکی از اصلی ترین فعل ها را در زبان انگلیسی یاد خواهید گرفت. در ادامه با…

Grammar : Possessive Adjectives

آموزش گرامر | صفات ملکی و S' : در زبان انگلیسی چند راه برای نمایش مالکیت یک شئ یا انسان به یک انسان دیگر وجود دارد که در این درس شما با ۲ تا از ساده ترین و در عین حال پرکاربرد ترین آن ها آشنا خواهید شد. ۱. بیان مالکیت با استفاده از S'…