تمرین‌ آنلاین درس اول جلسه 2

Exercise #1

با کلیک بر روی آیکون بلندگو، یک اسم از 10 اسم مشترکی که در جلسه قبلی یاد گرفتید خوانده می‌شود. املای صحیح آن کلمه را در کادر مربوطه وارد نمایید.
سعی کنید حرف اول اسم‌ها را با حرف بزرگ تایپ کنید.