تمرین‌ آنلاین درس اول جلسه 1

Exercise

در فایل صوتی زیر ۴ نفر اسم های خود را spell می کنند. به این فایل گوش داده و جواب درست را زیر باکس مربوط به هر شماره وارد نمایید.
مثال : اگر spelling حروف نام شخصی j-a-c-k باشد، شما باید حروف را بهم چسبانده و در کادر مربوطه کلمه jack را وارد نمایید.