الفبای زبان انگلیسی و هجی کردن کلمات

جلسه 1 ، درس 1 ، سطح مقدماتی

الفبای زبان انگلیسی

یادآوری : در دروس آموزشی پیشین یک به یک با تمام الفبای انگلیسی آشنا شدیم و یاد گرفتیم که این الفبا از ۲۶ حرف تشکیل شده که هرکدام به دو شکل بزرگ و کوچک نوشته می‌شود. (تلفظ هر دو شکل بزرگ و کوچک یکسان است)

تمام کلمات موجود در زبان انگلیسی از ترکیب همین ۲۶ حرف اصلی باهم ساخته شده‌اند. برای مرور و آشنایی بیشتر با این حروف این ویدئو را مشاهده نمایید.

تمرین در منزل

ابتدا روی یک کاغذ تمام این ۲۶ حرف را (به هر دو شکل بزرگ و کوچک) بنویسید و سپس همزمان با ویدئو بالا تلفظ هر حرف را با صدای بلند تکرار نمایید.

هجی کردن کلمات (Spelling)

بعضی از حرف‌ها در زبان انگلیسی هستند که در کلمات مختلف تلفظ‌های متفاوتی دارند. به عنوان مثال حرف C به دو صورت «س» مثل کلمه nice (نایس) یا «ک» مثل کلمه cat (کَت) ممکن است تلفظ شود. همچنین حالت دوم تلفظ همین حرف (یعنی «ک») ممکن است با حرف K مثلا در کلمه book (بوک) اشتباه گرفته شود.

به دلیل همین تشابه و مشترک بودن تلفظ برخی حروف باهم، گاهی اوقات لازم است تا از طرف مقابل درخواست شود تا کلمه مورد نظر را حرف به حرف هجی کند تا اجزا و حروف تشکیل دهنده آن کلمه برای مخاطب روشن شود. این تشابه تلفظی در زبان فارسی نیز ممکن است رخ بدهد. مثلاً دو کلمه «خار» و «خوار» از لحاظ تلفظ کاملاً شبیه به هم هستند و برای کسی که با تازه زبان فارسی آشنا شده ، تفکیک این دو با هم کمی سخت می باشد. به همین دلیل جهت فهماندن کلمه هدف به مخاطب، لازم است کلمات را به صورت زیر حرف به حرف هجی نماییم:

(کلمه «خار» به صورت «خِ – الف -رِ» یا کلمه «خوار» به صورت «خِ – واو – الف – رِ»)

در زبان انگلیسی به عملیات هجی کردن و بیان حروف تشکیل دهنده یک کلمه به صورت تفکیک شده، Spelling (بخوانید اِسپِلینگ) گفته می شود.

مثلا اگر بخواهیم کلمه cat به معنی گربه را در زبان انگلیسی Spell کنیم به این صورت عمل می کنیم: Cat = C – A – T

حال که با spelling در زبان انگلیسی آشنا شدید، فایل صوتی بالا را play کرده و به مکالمه بین دو شخص B و A گوش کنید تا با نحوه spelling کلمات از جمله نام یا نام خانوادگی در زبان انگلیسی آشنا شوید.

نکته : عبارت ?How do you spell your last name به معنی «تو چگونه نام خانوادگی خود را هجی می کنی؟» می باشد. این گرامر مربوط به سوالی کردن جملات است که در جلسات بعدی مفصل در این باره با هم آموزش خواهیم دید.
A:What’s your name?
B:My name is Sarah Conner.
A:Is that S-A-R-A-H?
B:Yes, that’s right.
A:How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R?
B:No, it’s C-O-N-N-E-R.

حال که با spelling در زبان انگلیسی آشنا شدید، فایل صوتی بالا را play کرده و به مکالمه بین دو شخص B و A گوش کنید تا با نحوه spelling کلمات از جمله نام یا نام خانوادگی در زبان انگلیسی آشنا شوید.

A:What’s your name?
B:My name is Sarah Conner.
A:Is that S-A-R-A-H?
B:Yes, that’s right.
A:How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R?
B:No, it’s C-O-N-N-E-R.
نکته : عبارت ?How do you spell your last name به معنی «تو چگونه نام خانوادگی خود را هجی می کنی؟» می باشد. این گرامر مربوط به سوالی کردن جملات است که در جلسات بعدی مفصل در این باره با هم آموزش خواهیم دید.

تمرین در منزل

لیستی از نام و نام خانوادگی دوستان و آشنایان خود تهیه کنید و همانند مثال بالا، جلوی هر اسم معادل spell شده‌اش را بنویسید.