آموزش حروف صدا دار و بی صدا در زبان انگلیسی

تقویت مهارت گفتاری | تکنیک متصل کردن کلمات

حروف صدا دار vowel در زبان انگلیسی

حروف صدا دار و بی‌صدا در زبان انگلیسی :

در جلسات قبلی با حروف زبان انگلیسی آشنا شدیم و آموختیم که در زبان انگلیسی ۲۶ حرف وجود دارد. حال در این جلسه قصد داریم با حروف صدا دار (مصوت) و بی صدا (صامت) در زبان انگلیسی آشنا شویم. (پیش زمینه: حروف صدا دار به حروفی می‌گویند که یکی از صداهای ــَـــِــُـ «آ» ، «او» یا «ای» را بدهند. برای مثال در کلمه «آهن» حرف «ا» به دلیل اینکه «آ» تلفظ می‌شود یک حرف صدا دار می باشد.)

چه حروفی در زبان انگلیسی صدا دار و چه حروفی بی‌صدا هستند؟

۵ حرف a ، e ، i ، o ، u به عنوان حروف صدا دار شناخته می‌شوند. به این حروف صدا دار در زبان انگلیسی vowel گفته می‌شود. به جز این حروف به تمام ۲۱ حرف دیگر، حروف بی صدا یا consonant گفته می‌شود.

بیشتر بدانیم :

پنج حرف a ، e ، i ، o ، u که تحت عنوان حروف صدا دار شناخته می‌شوند، حتما باید یکی از صداهای ــَـــِــُـ «آ» ، «او» یا «ای» را بدهند. در صورتی که به غیر از این صدا ها هر صدای دیگری داشته باشند این حروف جزو حروف صدا دار به حساب نیامده و تحت عنوان حروف بی‌صدا با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مثلا حرف u در کلمه umbrella (تلفظ : آمبرلّا به معنی چتر) به دلیل آنکه صدای «آ» می‌دهد، یک حرف صدا دار بوده اما همین حرف در کلمه university (تلفظ : یونیوِرسیتی به معنی دانشگاه) به دلیل آنکه صدای «یو» می‌دهد یک حرف بی‌صدا بوده و تحت هیچ شرایطی نباید به عنوان یک حرف صدا دار با آن برخورد شود.

حروف بی صدا consonant در زبان انگلیسی

خب حالا که با vowels و consonants در زبان انگلیسی آشنا شدیم، لازم است با یک نکته بسیار مهم کاربردی در هنگام خواندن کلمه‌ها در جملات آشنا شویم. استفاده از این تکنیک که متصل کردن کلمات (Linking words) نامیده می‌شود، باعث خواهد شد تا صحبت کردن شما طبیعی‌ و روان‌تر به نظر برسد.

تکنیک متصل کردن کلمات (Linking words)

یکی از حالت‌هایی که این تکنیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، هنگامی است که حرف آخر یک کلمه بی‌صدا و حرف اول کلمه بعد از آن صدا دار باشد. در این حالت این دو حرف به هم متصل شده و دو کلمه تحت عنوان یک کلمه واحد (و بدون وقفه) تلفظ خواهد شد. با گوش دادن به فایل صوتی زیر با این تکنیک بیشتر آشنا خواهید شد.

  • تلفظ ساده : آیم آنتونیو
  • تلفظ با این تکنیک : آیمانتونیو
  • توضیحات : در این جمله، حرف آخر کلمه I’m یعنی “m” به عنوان حرف بی‌صدا و بالافاصله بعد از آن حرف اول کلمه بعدی یعنی “A” به عنوان یک حرف صدا دار آورده شده است. بنابراین با متصل کردن این دو حرف با این تکنیک، این دو کلمه تحت عنوان یک کلمه تلفظ می‌شوند.

  • تلفظ ساده : شیر اُوِر دِر
  • تلفظ با این تکنیک : شیزُوِر دِر
  • توضیحات : در کلمه she’s حرف “s” به عنوان یک حرف بی‌صدا و در کلمه بعد از آن حرف “o” به عنوان یک حرف صدا دار آورده شده اند لذا برای متصل کردن این دو کلمه می‌توانیم از این تکینک استفاده نماییم.

  • تلفظ ساده : یور این مای کِلَس
  • تلفظ با این تکنیک : یورین مای کِلَس
  • توضیحات : با توجه به اینکه حرف “e” در کلمه You’re تلفظ نشده و آخرین حرفی که تلفظ می‌شود حرف “r” است، بنابراین آخرین حرف این کلمه یک حرف بی صدا می باشد. در کلمه بعد از آن هم حرف “i” به عنوان حرف صدا دار وجود دارد لذا از این تکنیک می‌توان در این جمله برای این دو کلمه استفاده کرد.
تکنیک متصل کردن کلمات به همین مورد محدود نشده و شما می‌توانید در موارد دیگری نیز از این تکنیک کاربردی استفاده نمایید. برای آشنایی با این تکنیک می‌توانید مقاله آموزش تکنیک متصل کردن کلمات در زبان انگلیسی را مطالعه فرمایید.