توضیحات اولیه درباره اعداد در زبان انگلیسی :

در زبان انگلیسی اعداد ۰ تا ۱۰ کاملا بی‌قاعده هستند و چاره‌ای جز حفظ کردن آن‌ها وجود ندارد. بین اعداد ۱۱ تا ۱۹ هم چند مورد وجود دارد که بازهم بی‌قاعده هستند و آن‌ها را نیز مجبوریم حفظ کنیم. کار از اینجا به بعد کمی آسانتر می‌شود و اعداد مضرب ۱۰ (مثل ۲۰ و ۳۰ و …) اندکی از یک قاعده خاص پیروی می‌کنند. اگر تا عدد ۹۹ را به خوبی یاد بگیرید، از عدد ۱۰۰ به بعد کاملا همه چیز روی غلطک افتاده و هر عددی را می‌توانید با به زبان انگلیسی بیان کنید. در ادامه با آموزش تکمیلی این بخش همراه ما باشید.

اعداد صفر تا ۱۰ در زبان انگلیسی :

با گوش دادن به فایل صوتی زیر می‌توانید معادل اعداد ۰ تا ۱۰ را در زبان انگلیسی یاد بگیرید.

۰
zero
(oh)
۱
one
۲
two
۳
three
۴
four
۵
five
۶
six
۷
seven
۸
eight
۹
nine
۱۰
ten

تذکر : عدد صفر در زبان انگلیسی به دو حالت zero یا oh تلفظ می‌شود. اگر عدد صفر به تنهایی در جایی به کار رفته باشد، حتما باید آن را zero تلفظ کرد. در سایر حالات هم می‌توان zero و هم oh را به کار برد.

اعداد ۱۱ تا ۱۹ در زبان انگلیسی :

از بین این ۱۰ عدد، اعداد ۱۱، ۱۲، ۱۳، و ۱۵ بی‌قاعده هستند و مجبور هستیم آنها را حفظ نماییم. اما برای سایر اعداد در این بازه کافی است انتهای همان عدد یک رقمی مربوطه به خودش، واژه teen را اضافه نماییم. در اینجا می‌توانید لیست اعداد ۱۱ تا ۱۹ را در زبان انگلیسی مشاهده نمایید:

۱۱
eleven
۱۲
twelve
۱۳
thirteen
۱۴
fourteen
۱۵
fifteen
۱۶
sixteen
۱۷
seventeen
۱۸
eighteen
۱۹
ninteen

اعداد دو رقمی مضرب ۱۰ :

به طور کلی برای ساخت اعداد مضرب ۱۰ کافی است به انتهای عدد یک رقمی متناظر آن، عبارت “ty” را اضافه کنیم. گرچه اعداد ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ و ۵۰ تقریبا بی‌قاعده هستند اما به طور کلی از همین فرمول پیروی می‌کنند. در لیست زیر نیز می‌توانید اعداد دو رقمی مضرب ۱۰ را مشاهده نمایید:

۲۰
twenty
۳۰
thrity
۴۰
fourty
۵۰
fifty
۶۰
sixty
۷۰
seventy
۸۰
eighty
۹۰
ninty

فرمول ساخت اعداد دو رقمی :

حال که با اعداد ۰ تا ۱۹ و مضارب ۱۰ آشنا شدیم، می‌تواینم با فرمول زیر هر عدد دو رقمی را در زبان انگلیسی بیان کنیم:

برای ساخت اعداد دو رقمی کافی است ابتدا دهگان و سپس بعد از یکان آن را بیاوریم. برای فهم بیشتر این موضوع به مثال‌های زیر توجه نمایید:

۲۲ : ۲۰ = twenty + 2 = two → twenty two

۸۴ : ۸۰ = eighty + 4 = four → eighty four

۳۹ : ۳۰ = thirty + 9 = nine → thirty nine

روش ساخت اعداد بالای ۱۰۰ :

هم اکنون می‌توانیم تمام اعداد بین ۰ تا ۹۹ را به زبان انگلیسی بیان کنیم. برای ساخت اعداد سه، چهار، پنج رقمی و به بالا را نیز می‌توانیم با استفاده از معادل صدگان، هزار گان و … در زبان انگلیسی تمام اعداد ممکن را یاد بگیریم. برای ساخت این اعداد ابتدا لازم است با جدول زیر آشنا شویم:

میلیاردمیلیونهزارصدعدد
billion million thousand hundredمعادل در انگلیسی

حال کافی برای بیان مضارب صدگان، هزارگان و … کافی است عدد مربوطه را قبل از آن بیاوریم. مثلا عدد صد به زبان انگلیسی برابر one hundred یا عدد ۷۰۰ برابر seven hundred می‌باشند. همین قاعده برای اعداد مضرب هزار، میلیون و میلیارد نیز صادق است.

اکنون با یادگرفتن موارد بالا، هر عددی را در زبان انگلیسی می توانیم بیان کنیم. کافی است از بزرگترین قسمت شروع کرده و از چپ به راست به ترتیب اعداد را بیان کنیم. برای فهم بیشتر به مثال‌های زیر توجه نمایید:

۷۵۲ = seven-hundred and fifty-two

۱۲۰۰ = one-thusand and two-hundred

۳۵۶۹۱ = thirty-five-thousand and six-hundred and ninty-one

سخن پایانی: ساختن اعداد (مخصوصا اعداد بالای ۱۰۰) در زبان انگلیسی بسیار شبیه به زبان فارسی است. ما در زبان فارسی برای بیان عدد ۹۸۲۶۳ چه کار می‌کنیم؟ ابتدا قسمت هزارگان آن یعنی ۹۸، سپس قسمت صدگان آن یعنی دویست و بعد از آن قسمت دهگان و یکان را می‌آوریم. در مجموع عدد فوق به صورت «نود و هشت هزار و دویست و شصت و سه» بیان می‌شود. شما کافی است قواعدی که گفته شد را یاد بگیرید و پس از آن همانند زبان فارسی، اعداد را به انگلیسی بیان نمایید.