3 حقیقت درباره کلمه The در زبان انگلیسی

آموزش تصویری به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی

با مشاهده ویدئوی زیر می‌توانید در ۶۰ ثانیه با سه مورد از نحوه صحیح کاربرد کلمه the در زبان انگلیسی آشنا شوید.
(استاد Phil از مجموعه BBC Learning English)

همانطور که گفته شد، کلمه the در زبان انگلیسی یک پیشوند معرفه ساز (شناخت ساز) است. اسم معرفه (known) در مقابل اسم نکره (unknown) قرار دارد. اسم معرف اسمی است که برای خواننده یا شنونده شناخته شده باشد. البته این شناخته شدن به معنای شناخت سال تولد یا شماره شناسنامه کسی نیست. همین که اسمی یک بار از سوی نویسنده یا گوینده به چشم یا گوش ما بخورد، استفاده از آن در دفعات بعدی، باعث تبدیل شدن آن اسم نکره به اسم معرفه خواهد شد. (چون حالا ما از آن اسمی که شناختی نداشته بودیم، به یک شناخت حداقلی برای تشخیص و متمایز سازی آن اسم از سایر اسامی رسیده‌ایم)

به عنوان مثال:

پسری را در پارک دیدم. پسر فوتبال بازی می کرد. (کلمه «پسری» نکره و کلمه «پسر» معرفه می‌باشد.)

در زبان فارسی علامت نکره (ناشناس) یک در اول و ی در آخر و علامت معرفه نداشتن علامت است!

مقایسه کنید: مردی و مرد- کتابی و کتاب.

اوایل سال چون بعضی از معلم ها را نمی شناسیم می گوییم: معلمی آمد.

A teacher came

اما بعد از مدتی که همان معلم را می شناسیم می گوییم: معلم آمد.

The teacher came

در فایل ویدئویی بالا با هم یادگرفتیم که در سه حالت زیر می‌توان تشخیص داد که باید از کلمه the استفاده کنیم یا خیر:

(البته استفاده از کلمه the در زبان انگلیسی به همین سه مورد محدود نشده و در حالت‌هایی دیگر نیز می‌بایست این پیشوند در جای مناسب خود به کار برده شود)

حالت اول :

هنگامی که در طی یک مکالمه معلوم است که هر دو طرف (گوینده و شنوده) دارند درباره یک شیئِ به خصوص صحبت می‌کنند باید قبل از آن از کلمه the استفاده شود. مثال:

Please pass me the milk. (لطفا (آن بطری) شیر را به من بده)

چون هم گوینده و هم شنونده آگاه هستند که درباره کدام بطری شیر دارد صحبت می‌شود، استفاده از The به دلیل شناخت طرفین نسبت به بطری شیر مورد اشاره الزامی است.

حالت دوم :

هنگامی که درباره چیزی در حالت کلی دارد صحبت می‌شود نباید از کلمه The قبل از آن استفاده شود. مثلا:

I love chokolate. (من شکلات دوست دارم)

همانطور که واضح است منظور گوینده این بوده که در کل عاشق شکلات و احتمالا هر چیزی که به آن مرتبط می‌شود است.

حالت سوم :

وقتی که چیزی که درباره اش صحبت یا مکالمه‌ای صورت گرفته حائز اهمیت نباشد، نباید از کلمه the قبل از آن استفاده شود. در این مورد معمولا از کلمه “a” یا “an” استفاده می‌شود. مثلا:

Give me a cup of tea. (یک فنجان چای به من بده)

با توجه به جمله بالا، به نظر شما برای گوینده مهم است که در فنجان گلدار به رنگ آبی چایش را بخورد یا در یک فنجان ساده؟ منظور اصلی گوینده حول خوردن چای و خواسته‌اش می‌باشد و فنجان در حاشیه قرار گرفته به همین دلیل نباید از the در اینجا استفاده کنیم.