سطح D (مقدماتی)

3. Personal subject pronouns

آموزش گرامر ضمایر فاعلی یا subject pronouns در زبان انگلیسی - این ضمایر عبارتند از : I you he she it we you they are که هر کدام برای جنسیت ها و افراد مختلف به کار می روند...

2. Popular names for both …

اسامی مشترک در کشور آمریکا شاید در برخی از فیلم‌های انگلیسی زبان مشاهده کرده باشید که از برخی اسامی مشترکا هم برای آقایان و هم برای خانم‌ها استفاده می‌شود. مثلا شاید با خود گفته باشید مگر Taylor…

1. English alphabet and Spelling names

الفبای زبان انگلیسی یادآوری : در دروس آموزشی پیشین یک به یک با تمام الفبای انگلیسی آشنا شدیم و یاد گرفتیم که این الفبا از ۲۶ حرف تشکیل شده که هرکدام به دو شکل بزرگ و کوچک نوشته می‌شود. (تلفظ هر…