سطح E (نو آموز)

اعداد در زبان انگلیسی

توضیحات اولیه درباره اعداد در زبان انگلیسی : در زبان انگلیسی اعداد ۰ تا ۱۰ کاملا بی‌قاعده هستند و چاره‌ای جز حفظ کردن آن‌ها وجود ندارد. بین اعداد ۱۱ تا ۱۹ هم چند مورد وجود دارد که بازهم بی‌قاعده…