ویدئوهای آموزشی

How are you doing

در این ویدئوی آموزشی شما با نحوه صحیح بیان عبارت How are you doing آشنا خواهید شد تا همانند انگلیسی زبانان بومی این عبارت را به شکل درست و عمومی آن بیان نمایید