داستان های مجموعه Steps to understanding

داستان تصویری انگلیسی مرد ماهیگیر و همسرش با ترجمه فارسی

مجموعه Steps to Understanding یک مجموعه سطح بندی شده از انتشارات آکسفورد در 4 سطح مقدماتی، متوسط، تکمیلی و پیشرفته می باشد که شامل داستانهای متنوع و متعدد انگلیسی با لهجه بریتیش است. این مجموعه برای تقویت مهارت خواندن (Reading)، درک مطلب و بهبود قدرت شنیداری (Listening) و همچنین یادگیری لغات انگلیسی بسیار سودمند خواهد بود.

شما می توانید تمام داستان های این مجموعه را در 4 سطح ذکر شده به همراه متن و ترجمه فارسی و به انضمام تمرینات آنلاین اختصاصی، در وب سایت اینگلیش پدیا مطالعه نمایید.

Passage 2 : Stupid Thief

داستان کوتاه صوتی انگلیسی Stupid thiefسطح مقدماتیلهجه بریتیش | Britishتمرین داردترجمه فارسی داردلینک کوتاه enpd.ir/e791تنظیماتAn…