اصطلاحات انگلیسی

Put your foot in your mouth

ترجمه و مفهوم این اصطلاحترجمه تحت الفظی : «پایت را درون دهانت بگذار» مفهوم : این اصطلاح در زبان رسمی انگلیسی کاربردی نداشته و فقط در مکالمات محاوره‌ای و غیر رسمی از آن استفاده می‌شود. اگر…